eBGDAE1Intro=7597XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX44275XXXX75XXXX75XX97XXXX9797397XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX475XXXX75XXXX5375975Verses97XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX675XXXX75XXXX75XX97XXXX9797797XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX875XXXX75XXXX537597997XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX1075XXXX75XXXX75XX97XXXX97971197XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX1275XXXX75XXXX53759713INT1415Solo42XXXX42XXXX42XX64XXXX64XXXX64XX1642XXXX42XXXX42XX4264XXXX641742XXXX42XXXX42XX64XXXX64XXXX64XX1875XXXX75XXXX75XX42192 last verses97XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX542075XXXX75XXXX75XX97XXXX9797442197XXXX97XXXX97XX107XXXX107XXXX107XX2275XXXX75XXXX537597232425Outro2627