1=115442345678910CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH18xHCCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH21xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH22CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH23xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH29xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHBDxHS30xHCCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH31xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH32xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH33xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH34xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH35xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH36xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH37xHBDxHxHSBDxHxHSBDxHSxHSBDSxHSS38CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT39FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT40FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT41FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT42CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT43FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT44FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT45FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT46CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH48xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSBDxHxHSBDxHSxHSBDSxHSS50CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH51xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH52xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH53xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH54xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH55xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH56xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH57xHBDxHxHSBDxHxHSBDxHSxHSBDSxHSS58CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT59FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT60FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT61FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT62CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT63FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT64FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT65FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT66CCBDSSBDSSSS67CCBDSSBDSSSS68CCBDSSBDSSSS69CCBDSSBDSSSS70CCBDSSBDSSSS71CCBDSSBDSSSS72CCBDSSSBDSSSSS73xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH74xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH75xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH76xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH77xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH78xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH79xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH80xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH81CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH82xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH83xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH84xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH85xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH86xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH87xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH88xHBDxHxHSBDxHxHSBDxHSxHSBDSxHSS89CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH90xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH91xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH92xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH93xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH94xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH95xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH96xHBDxHxHSBDxHxHSBDxHSxHSBDSxHSS97CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH98xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH99xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH100xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH101xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH102xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH103xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH104xHBDxHxHSBDxHxHSBDxHSxHSBDSxHSS105CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT106FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT107FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT108FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT109CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT110FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT111FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT112FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT113CCFTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT114FTBDFTFTSFTFTBDFTFTSFT115