eBGDAE13=126442(neck pickup)XXXXXX81111X101111X10XXX81033388810(8)880081034881111X101111X10XXX101035888810(1st verse)8 1. Let me0810836tell you how it88XXX88XXXXXX7will be._______XXXXXX8810full(0)8103810X810X810X81111X101111X10XXXXXX1111033910X810X810X81111X101111X10108There`s …91033…one108for you nine - teen for888 XXXXXXXX11me.__8888810881031210X8XXX10X81111X101111X101111XXXX1111XXXX331310X810X8(1st chorus)10X81111X10`Cause I`m the taxman.1111X10111181111(0)33146666¼886X8X315XX86¼Yeah I`m the886(0)16taxman.___131¼331303178XXX101111X101111X10(0)(0)(0)1110full8331810101111X101111X10(2d verse)1111X102. If five810103198 percent 1010XXX88XXXappears883320 too small88XXX8810full(0)81032110X8XXXXXXXX1111X101111X101111XXX11118332210XXX10X81111X101111X10 Be thankful1111X1089332310X8XXXXXXI don`t88XXXXXX88324take it all_____88XXX888810full825XXX1010X81111X101111X101111X10XXX1110full111033268(2d chorus)10X8 `Cause I`m 1111X101111X101111X108the1010327taxman.8X6XXXX8X66¼886863328666¼8Yeah I`m the868(0)329taxman.__________3X13X11¼3313(0)33010X810X81111X101111X1011111110full331810X810X81111X10(Bridge)1111X10If you drive111189103332 your car 88XXX888XXX(I`ll88333tax the street)XXX888 if you 8XXXX8888334try to sit 88XXX888XXX( I`ll(8)88(0)335tax your seat ) 8X68X66¼8 if you 8688X6336 get too cold 10X888888888(0) (I`ll 101088(0)3337tax your heat) 10X8XXX(8)88 if you 88810108883338 take a walk10X8XXX88888 ( I`ll 10101010(0)3339tax your feet)8X68X68X68X68X68X68X68X68X68X68X6333408X699X899X899X899X899X899X899X899X899X899X8Taxman.____99X8333341solo (bridge pick up)13½full13full13full13full4213½full13full111343131313131334413131313111210full10full334510810(0)(0)10full8101111 (neck pickup)811½full33346811810full88811full3334711½8811811108¼10810full1133334810full810888`Cause I`m the tax -10810810(0)33349man8X68X6688X6XXX8X68X6335088XXXYeah I`m the6X68888X68XX6(0)3351taxman3X13X11333133335210X810X81111X101111X1011111110full3538810X81111X101111X10(3rd Verse)1111X1083. Don`t ask108335410me what88888XI wantXXX88355it 10X8XXXXfor.XXXX888810full10835610X810X810X81111X101111X101111X10XXX1111X10(0)335710X810X81111X101111X101111X10If you101088¼35810X8don`t want10X8XXXX88to payXXXXXX5910X8some more.XXXXXX888810810360XXXXXXXX1111X101111X101111X10XXX1111X10XXX36188X1010X8(3rd chorus)10X81111X101111X10Cause I`m the taxman1111X101111X1081111X10(0)33628X68X66¼88688X636366Yeah_______ I`m the6¼8868(0)3641taxman.31¼33133365810X810X81111X101111X10XXXXXX1111X10XXX336610X810X810X81111X101111X10(4th verse). Now my1111X10XXX1111X10XXX3367ad - vice10X8XXX88for thoseXXXXXX1010who88368die_____10X810X8XXXX8888108XXX369XXX10X810X81111X101111X101111X10XXX1110(0)(0)(0)33701110full11811X10111010810De -…833…clare7110X8those pennies8888881010on888372XXX10X8your eyes._______888888888833731010X810X81111X101111X101111X10XXX11101183374(4th Chorus)101010X8`Cause I`m1111X101111X101111the810X8XXX3375taxman8X68X66¼88686¼3768X68X66¼8Yeah____8I`m the68(0)377taxman.13X144X344X344X344X33144(0)(0)378XXX810X81111X101111X101111X1010X811(0)337910X810X8111181111810X8And your10X81111X10(0)380 working for 8X68X68X68X68X68X68X68X68X6nobody8X68X68X63333818X68X68X68X68X68X68X68X6else but8X68X68X610X8333382me.10X8881111X101111X101111X10XXX10½338381081111X101111X101111X10And I108XXXXXX3384mean overtime13full13full13full(neck…13½full…pickup)8513full13full8613fullSundays13full13full13full8713full13½13full13full8813fullHolidays131113131313389131313111210full10full3390In your graves81010full8811½8811½88333391(neck pickup)11½full811810full888339211fullIn the graves811810full8811½8883339311½8811½11½88811½810full810full33339410810XXX10full111110full810Ha ha haXXX10full111133339510810XXX10full111110810810full3339688811full211full211full23339711full11full11full11full111183981188881188833998888888883331001111(0)(0)202088810810310110X810X810X810888108103310210X810X810X81111X101111X101111XXX10full33103810X810X88888108103310412XXX20202020XXX5003105810101081010X8310610X8(0)(0)10full1110full1010810310710X8XXXXXX10fullw/bar1110full10full8103310810X810X8XXX1110fullw/bar1110full10108103310981010X8111110full111110fullw/bar108103311010X810X88111110full111110full10full8103311110X810X8XXX111110full111110full3112200002020Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationChange tuning (R)