1=1404423oHBDBDSSBDSBDS4CCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH6xHBDxHxHSoHxHBDSSS7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHS11xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHxHSS12CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxHS15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH17xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHBDxHxHxHSoHSS20CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSSxH21CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSSxH22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH23xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxHS24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH25xHBDxHxHSxHxHBDxHSSxHSxH26BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH27BDxHxHxHSxHxHBDSxHSxHxH28BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH29BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH30BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH31BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH32BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHoH33BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH34CCBDxHSxHxHBDxHxHSxHoH35BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH36CCBDxHSxHxHBDxHxHSxHoH37BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHSxH38CCBDxHSxHxHBDxHxHSxHxH39BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHSxH40CCBDxHSxHxHBDxHxHSxHxH41BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHSxHS42RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC43BDRCRCSRCRCBDRCBDRCRCSRC44RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC45RCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCBDRCBDRCSRCRCRCRCRCRC46