eBGDAE1Intro=100442345678Jedzie poci¹g, z³e…22…wagony,9Zwrotka 1222022Do2210wiezienia wioz¹ mnie,55545Œwiat ma tylko cztery…22…strony,11222022A w tym œwiecie nie ma mnie...22122220213141516Gdy2217Zwrotka 2swe oczy otworzy³em,222022Wielki ¿al ogarn¹³…22…mnie,1855545Po policzkach ³zy sp³ynê³y,2219222022Zrozumia³em wtedy,…22…¿e...2022202Czarny2021Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani222255samotnoœci¹,5455Myœl¹ sw¹ szukaj¹ szczêœcia,542322202224Czarny, czarny202025chleb i czarna kawa,222022Opêtani222655samotnoœci¹,5455Mysl¹ sw¹ szukaj¹ szczêœcia,54272220222829Bridge30313233343536M³odsza siostra, zapyta³a,2237Zwrotka 3222022Mamo2238gdzie braciszek mój,5554539Odsiaduje2040wyrok swój...22202Czarny, czarny202041Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani224255samotnoœci¹,5455Mysl¹5443sw¹ szukaj¹ szczêœcia,22202244Carny, czarny202045chleb i czarna kawa,222022Opêtani224655samotnoœci¹,5455Mysl¹5447sw¹ szukaj¹ szczêœcia,2220224849Bridge5051525354555657Interludium585960Wtem2261Zwrotka 4do celi klawisz wpada2220222i zaczyna wie¿nia biæ,26255545M³ody wiêzieñ na twarz…22…pada,63222022Serce mu przestaje biæ...226422202I nadejdzie chwila…22…b³oga,65Zwrotka 5222022Œmieræ2266zabierze oddech mój,55545Moje cia³o stad…22…wynios¹,672220A pod cela bêd¹ znów...22226822202Inny czarny202069Refrenchleb i czarna kawa,222022Opêtani227055samotnoœci¹,5455Myœl¹ sw¹ szukaj¹…54…szczêœcia,7122202272Czarny2073chleb i czarna kawa,222022Opêtani227455samotnoœci¹,5455Myœl¹5475sw¹ szukaj¹ szczêœcia...22202276Czarny, czarny202077chleb i czarna kawa,222022Opêtani227855samotnoœci¹,5455Myœl¹5479sw¹ szukaj¹ szczêœcia...2220228081Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationChange tuning (R)