eBGDAECapo 3rd fret1=150XXXXXXXX442XXXXXX2203423XXXXXX342XX3334XX233XXXX320XX30005XX2000XX300XX0000XX(0)(2)6002XX000XXXX220XX3427234XX23234XX3300XX2338XX30XX30XX230XX00009XX200XXXXXX00210002XX000XXXX220XX34211XX234XX23234XX3300XX23312XX30XX30XX230XX0000131(0)(0)(0)XX200000XXXXXX00214002XX000XXXX220XX342152(0)(0)(0)XX200000XX200002XX000XX2016000XX200002XXXX002XX344217XX222XX00XX220XX30318XX200XX0003XX02XX30019XX202XX002XX202XX300let ringlet ringlet ring20XX202XX0020XX30XX32021XX20XX2XX(0)(0)XX00let ringlet ringlet ringlet ring22XX(0)45X4XX4(0)XX223223XX(2)(3)(4)234XX23XX(3)(4)34XX34let ringlet ringlet ring24XX342234XX0303325330XX3(0)(0)(2)(3)(0)XX230XX(0)(0)2300XX30let ring2600XX(0)300XX(0)00XX3000XX327300XX0(0)(2)(2)300XX200(0)(2)XX(0)(2)2000XX(0)(2)let ring28002XX2202X022002XX302XX02923203232XX3232XX02XX3let ringlet ring302XX3232XX(2)(0)320XX32XX0331222203222XX3222XX2222XX0220let ringlet ring321XX020222XX2202XX302XX3332XX020222XX222XX222XX3223420XXXX220XX000335XX(X)XX(X)XX320XX300036XX2000XX300XX0000XX(0)(2)37002XX000XXXX220XX34238XX(0)XX(0)XX342XX33339XX233XXXX320XX300040XX2000XX300XX0000XX(0)(2)41002XX000XXXX220XX34242XX234XX23234XX330XX2334330XX303230XX000044XX200XXXXXX00245002002XX220XX34246XX234XX23234XX3300XX23347XX30XX30XX230XX000048(0)(0)(0)XX200000XXXXXX00249002XX000XXXX233XX5350XX33XX23XX030XX333let ringlet ring51XX230(0)(0)XX03XX230XX000052XX20(2)XX0020XX(0)(2)002XX20let ringlet ring53(2)XX22(2)XX0020XX220XX34254XX(4)(4)234XX23234XX3300XX233let ring55XX30XX300XX230XX000056(0)(0)(0)XX200000XX200002XX000XX2057000XX200002XXXX002XX344258XX222XX00XX220XX30359XX200XX0003XX02XX30060XX202XX002XX202XX300let ringlet ringlet ring61XX202XX0020XX30XX32062XX20XX2XX(0)(0)XX00let ringlet ringlet ringlet ring63XX(0)45X4XX4(0)XX223264XX(2)(3)(4)234XX23XX(3)(4)34XX34let ringlet ringlet ring65XX342234XX0303366330XX3(0)(0)(2)(3)(0)XX230XX(0)(0)2300XX30let ring6700XX(0)300XX(0)00XX3000XX368300XX0(0)(2)(2)300XX200(0)(2)XX(0)(2)2000XX(0)(2)let ring69002XX2202X022002XX302XX07023203232XX3232XX02XX3let ringlet ring712XX3232XX(2)(0)320XX32XX0372222203222XX3222XX2222XX0220let ringlet ring731XX020222XX2202XX302XX3742XX020222XX222(2)XX22022XXlet ring7533003330XX300230XX300XX00760300XX(0)(0)030XX00300XX00300XX0let ring77300220300XX002200XX(0)(2)302XX02780002XX(2)000XX023302XX33(3)(3)(0)XX33let ringlet ring79332020332XX232XX20320XX2800XX2320XX20232023(2)(3)(2)XX23let ringlet ringlet ringlet ring8122202222XX022XX2220XX32082XX323222XX322222XX22222XXlet ring83330033300XX3002300XX00230XX00840300XX00030XX00300XX00000XX853002203002XX022002XX200XX02let ringlet ring860002XX(0)(2)000XX023302XX33(3)(3)(0)XX33873320332XX232XX20320XX2let ringlet ring880XX2320XX20232023(2)(3)(2)XX238922202222XX0002220XX320let ring90XX323222XX3223222XX32322XX5913003000XX2003let ring920(0)0XX003003009320022(2)02220let ring9402(2)(0)3(0)09523032332322323let ring96232023232XX0972203202322202022let ring9822003222XX(3)(2)322XX59933003XXX3X3230XXXXX3let ring100X3X3000XX3003101X0X0X02002XXX0let ring102X0X0002XX30302XX030103232033223323200(0)Xlet ring1040(0)X0(0)X(3)(2)320XX32031052222XX32232222XX2222XX0220let ring106XX2222XX2220222032210720XXXX220XX0003108XX(X)XX(X)XX320XX3000109XX2000XX300XX0000XX(0)(2)110002XX000XXXX220XX342111XX(0)XX(0)XX342XX333112XX233230XXXX320XX3000113XX2000XX300XX0000XX(0)(2)114002XX000XXXX220XX342115