1intro=92SSS242xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH443xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH14verses 1xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH21xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH22bridgeCCxHxHSCCxHxHxHSxH23CCxHxHSCCxHxHxHSxH24CCxHxHSCCxHxHxHSxH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH29xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS31xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH32xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH34xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH36xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH37CCBDxHxHSCCxHxHBDxHSxH38CCBDxHxHSCCxHxHBDxHSxH39CCxHxHSCCxHSSxHSxHSSxHS40bridge2CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH41CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH42CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH43CCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH46xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxHSSSSSoHSCC48xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS50xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH51xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH52xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHSSSxH53xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH54xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH55xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH56CCBDxHxHSCCxHxHBDxHSxH57CCBDxHxHSCCxHxHBDxHSxH58CCBDxHxHSCCxHxHBDxHSxH59CCBDxHxHSCCxHxHBDxHSxH60CCxHxHSCCxHSSxHSxHSSxHS61xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS63xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH65xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH66xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS67xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH69xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSSSS71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72xHBDxHxHSxHxHBDSxHxHSoH73