eBGDAE1Intro=80Press F5 for info131415131617164421517171818full18331314151316171641517171818full183513105101310510131051013105101612712161271216127121612712615129121512912151291215129121310510131051013105101310510713105101310510131051013105101612712161271216127121612712815129121512912151291215129121310510131051013105101310510913151717½1710Versehanagakaoruyuuganayoru11sawagashiiyokyouniwaka12mihitoenochinamagusasaga13tadayoitsudzukete14orokasatohikikaenieru15monowananimonaikarayu16menitodokanukotodaketada17oshieteageyou18Refrainyamioirodo19ruutsukushisakore20gamajonohikariaya21shikuterashite22Choruskuramushikai23karayoingamegu24rusonomaeniwaaku25muniochirudarou26koyoiwaka27mentazusae28souyoruno29keshintonarou302431Verseaketeyukusoraomirumae4432kotowaowariotsugetena33nimonakattakanoyounimata34tokiwasugirudarou35sorewaayakashinotedenaku36hitononaseruryuugikake37shiteatoonigosukotonaku38makuohikukara39Refrainkuyamutokisa40eataezunihika41riwaobitonarusube42teotsutsunde43Chorussasarukagaya44kigatachisarebautsu45rusonokeshikinikage46dakeganokorudarou47Solo part48495051131051013105101310510131051013105101310510131051013105105213full1312151414½14½12141512531312131215141512131215141512131215141512131215141512131215141554109111012109101012109111210125510121091012101210910131356129101110111414151415123357131213121514151213121517358121415171815212259Refrainyamioirodo60ruutsukushisakore61gamajonohikariaya62shikuterashite63Chorusyorugaakete64shimaebakonoaku65musaewasuretemoto66nimodorunodarou67koyoiwaky68uufutoodore69aasubete70yaminonakee7172737475
Shift pitch (R)