1=136xHBDxHBD442xHBDxHBD3xHBDxHBD4xHBDxHBD5xHBDxHBD6xHBDxHBD7xHBDxHBD8xHBDSBDSSHFTxHSBDHFTS9CC1BDxHSfHfHBDfHxHSfH10fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH11fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH12fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH13fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH14fHBDfHxHSfHfHBDfHoHS15fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH16fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSoH17fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH18fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSoH19fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH20fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH21fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH22fHBDfHxHSfHfHBDoHoHSSS23fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH24fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH25fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH26fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH27fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH28fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH29fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH30fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH31fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH32fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH33fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH34fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH35fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH36fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH37cbCC1BDxHxHSRC2fHBDcbfHBDcbfHxHSfH38cbfHBDfHxHScbfHBDCC2cbBDcbCC1S39cbCC1BDxHxHSRC2fHBDcbfHBDcbfHxHSfH40cbfHBDfHxHScbSScbScbSSSS41cbCC1BDxHxHSRC2fHBDcbfHBDcbfHxHSfH42cbfHBDfHxHScbfHBDCC2cbBDcbCC1S43cbCC1BDxHxHSRC2fHBDcbfHBDcbfHxHSfH44RC1BDSSSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS45CC1BDxHSfHfHBDfHxHSfH46fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH47fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH48fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH49fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH50fHBDfHxHSfHfHBDfHoHS51fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH52fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSoH53fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH54fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSoH55fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH56fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH57fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH58fHBDfHxHSfHfHBDoHoHSSS59rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC160rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC161rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC162rbBDSBDBDSBDBDCC1S63rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC164rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC165rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC166rbBDSSSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS67rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC168rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC169rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC170RC1BDSSSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS71CC2rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC172rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC173rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC174RC1BDSSSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS75cbCC1BDxHxHSRC2fHBDcbfHBDcbfHxHSfH76cbfHBDfHxHScbfHBDCC2cbBDcbCC1S77RC2CC2cbBDxHScbBDcbfHBDcbfHxHSfHBD78cbfHBDfHxHScbSScbScbSSSS79cbCC1BDxHxHSRC2fHBDcbfHBDcbfHxHSfH80cbfHBDfHxHScbfHBDCC2cbBDcbCC1S81RC2CC2cbBDxHScbBDcbfHBDcbfHxHSfHBD82RC1BDSSSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS83CC1BDxHSfHfHBDfHxHSfH84fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH85fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH86fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH87fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH88fHBDfHxHSfHfHBDfHoHS89fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH90fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSoH91fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH92fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSoH93fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH94fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH95fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH96fHBDfHxHSfHfHBDoHoHSSS97fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH98fHBDfHxHSfHfHBDoHoHSSS99fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH100fHBDfHxHSfHfHBDoHoHSSS101fHBDfHxHSfHfHBDfHxHSfH102fHBDfHxHSfHfHBDoHoHSSS103rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1104rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1105rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1106rbBDSBDBDSBDBDCC1S107rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1108rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1109rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1110rbBDSBDBDSBDBDCC1S111rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1112rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1113rbBDRC1rbSRC1rbBDRC1rbSRC1114RC1BDSSSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS