You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=139Tabbed by Igor (terminator1987@autograf.pl)54234Incomplete! - write the missing part!!!50wio0no0o2nim2King36W0mieœ0cie0Œwiê2tej2Wie3¿y37Pa0miê3tam3z0pods1ta1wów0ki08Jak0ca3³o3wa³3siê1z1pa1pie0¿em09Przy0je¿0d¿a³0te¿2se2kre3tarz310Gdy0prze0ci0na0no2wstê00Kin3gi311po0szed³0na3wa01ga1ry012Po0ma3rzyæ3o3czymœ1in1(0)nym0By³013zaw2sze2tro2chê2z2bo52ku0Na014(2)ba2kier2tro2chê2by³0W³aœ015(2)ci2wie2nikt2nie2wie2dzia³2czym916King11na11pra11w1111¿y³1146417To0by0³o0tro2chê2póŸ3niej35418Ju¿0mia³0przy2ja2ció³233E3319Miesz0ka3li3wiêc01bez10œlu0bu020I0kle3pa3li3s³od11bie0021Da0wa0li0cza2sem2cza3du322Bo0lu0bi0li0lek2kie2dra3gi323Zna0jo0mych3by0³o1wie1lu024Wie0czo3ry3i1po10ran0ki0U025wa2¿aj2na22sia2dów52swych0Bo026lu2bi¹2da2waæ2cynk0Ty027wiesz2kto2¿¹2dzi2w2mieœ2cie2Tu928bis11kup11z9ko11mi11sa11rzem,11King!464295430313233343536373839404142434445464748644954505152535455565758596064615462636465666768
Change tuning (R)
Get Plus