T2 - In Circles Chords

 

Dsus2

variations
         
         
         
         
         
X
X
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4

Fsus2

variations
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1

10 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4

Esus2

variations
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4

Csus2

variations
         
         
         
         
         
X
2
3
4
         
         
         
         
         
X
3
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1

Bsus2

variations
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
11 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
         
1
2
4
4
         
         
         
         
         
2
3
4
         
         
         
         
         
2
4

3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

B

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X

E

variations
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Intro

Dsus2 Fsus2 Esus2

Dsus2 Csus2 Bsus2

Fsus2 Esus2

Csus2 Bsus2

Dsus2 Fsus2 Esus2

Dsus2 Csus2 Bsus2

Em Em7

E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|---7-5---|
A|---------|
E|-5-------|

Verse

I'm going back, going back to the time where I was bit ???? Moving in circles believing in memories all time's ??????? FMoving in Gcircles, you Fnever quite Gknow where you Amare Amaaa... aaa... aaa... Living the future while living the past it will tell just the same Living the present is all you can do if you want tuesday safe (?) FMoving in Gcircles, you Fnever quite Gknow where you Amare Amaaa... aaa... aaa...

Solo

in Am

Intro again

Dsus2 Fsus2 Esus2

Dsus2 Csus2 Bsus2

Fsus2 Esus2

Csus2 Bsus2

Dsus2 Fsus2 Esus2

Dsus2 Csus2 Bsus2

I'm going back, going back to the time where I was bit ???? Moving in circles believing in memories all time's ??????? FMoving in Gcircles, you Fnever quite Gknow where you Amare Amaaa... aaa... aaa... Ama... aaa... aaa... aaa...

Solo

in Am

Outro

A B

A B C D F E D Am

Am

AChoAmrds:
  Dsus2  Fsus2  Esus2  Csus2  Bsus2
E|--5------8------7------3------2-----|
B|--5------8------7------3------2-----|
G|--7------10-----9------5------4-----|
D|--7------10-----9------5------4-----|
A|--5------8------7------3------2-----|
E|--x------x------x------x------x-----|
02.08.2011 Garwolin, Poland

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.