eBGDAE1=1004423456789101112131415161718=80รู้5ว่า5เสี่ยง3แต่319คง0ต้อง2ขอ3ลอง220รู้5ว่า5เหนื่อย3ถ้า321อยาก0ได้2ของ3ที่2อยู่3สูง522ยัง3ไง2จะ3ขอ523ลอง3ดู0สัก2ที02432526=100272829let ring30รู้5ว่า5เรา3แตก331ต่าง0กัน2เท่า3ไร232รู้5ว่า5เธอ3อยู่333ไกล0อยู่2สูง3ขนาด23ใหน534ใครๆ32ก็3รู้535เป็น3ไป0ไม่2ได้336หรอก037แต่2คำ3ว่า038รัก5มัน3สั่ง2ให้3ฉัน539ต้อง2ปีน0ขึ้น2ไป040341ได้3เกิด3มา0เจอ2เธอ2ทั้ง742ที543ไม่3ว่า3ยัง0ไง2ก็2ลอง744ดี7สัก5วัน245อยากรัก3546ก็5ต้อง3เสี่ยง3ไม่3อยากให้3547เธอเป็นเพียง533ภาพในความฝัน20304849ลำ3บาก3ลำ0บน2ไม่2สน750ใจ551ตะ เกียด ตะ330กาย2สักเพียง2752ใด7ก็9ดี10กว่า8ปล่อย753เธอ8ไป5จาก354ฉัน755ตก7หลุม556รัก5จริงๆ33เพราะรัก2257จริงๆ00เธอ2คง0ไม่3ว่า058กัน3596061626364656667แม้5ต้อย5ต่ำ3แต่368ยัง0มี2หัว3ใจ269แม้5ต้อง5เจ็บ3แต่370มัน0ก็2คุ้ม3ก็2สุข3ใจ571ไม่3ผิด3ใช่3ใหม572ที่3ฉัน0ไม่2เจียม373ตัว074เมื่อ2คำ3ว่า075รัก5มัน3สั่ง2ให้3ฉัน576ทำ2ตาม0หัว2ใจ077378ได้3เกิด3มา0เจอ2เธอ2ทั้ง779ที580ไม่3ว่า3ยัง0ไง2ก็2ลอง781ดี7สัก5วัน282อยากรัก3583ก็5ต้อง3เสี่ยง3ไม่3อยากให้3584เธอเป็นเพียง533ภาพในความฝัน20308586ลำ3บาก3ลำ0บน2ไม่2สน787ใจ588ตะ เกียด ตะ330กาย2สักเพียง2789ใด7ก็9ดี10กว่า8ปล่อย790เธอ8ไป5จาก391ฉัน792ตก7หลุม593รัก5จริงๆ33เพราะรัก2294จริงๆ00เธอ2คง0ไม่3ว่า095กัน396โว่3โอ0โว่3โฮ้5979899100101102ได้3เกิด3มา0เจอ2เธอ2ทั้ง7103ที5104ไม่3ว่า3ยัง0ไง2ก็2ลอง7105ดี7สัก5วัน2106อยากรัก35107ก็5ต้อง3เสี่ยง3ไม่3อยากให้35108เธอเป็นเพียง533ภาพในความฝัน2030109110ลำ3บาก3ลำ0บน2ไม่2สน7111ใจ5112ตะ เกียด ตะ330กาย2สักเพียง27113ใด7ก็9ดี10กว่า8ปล่อย7114เธอ8ไป5จาก3115ฉัน7116ตก7หลุม5117รัก5จริงๆ33เพราะรัก22118จริงๆ00เธอ2คง0ไม่3ว่า0119กัน3120ตก3หลุม5121รัก5จริงๆ33รัก2เธอ2122จริงๆ00เธอ2คง0ไม่3ว่า0123กัน3Change tuning (R)