Terrorvision - Dont Shoot My Dog Chords

 
         
         
         
         
         
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
         
1
2
4
4
         
         
         
         
         
2
3
4
         
         
         
         
         
2
4

3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
         
X
1
2
3
7 fr
         
         
         
         
         
1
X
1
1
1
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4

7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
12 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
1
1
X
X
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
         
         
         
         
         
X
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X

C

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X

F

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
------------------------................

Intro

  Em7
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|--0--0--2-0--3-0--5-6-7--| (x4)

Verse 1

Listening to the story of an angry old man, He had the whole world in his pocket, but, He had a hole there in his hand. Em7 Never had much trouble fitting Bm7into his surroundings, Dived Em7headlong into life, and ended Bm7up by drowning, Em7 Died by drowning.Bm7

Verse 2

His Em7blood is pure Bm7venom, and his Em7teeth are solid Bm7gold. His Em7clothes are made from human Bm7skin, he's a Em7thousand years Bm7old. He Em7lives down by the poisoned stream, where Bm7only alligators swim, Em7 Sits there drinking moonshine, playing a Bm7mean violin. A Em7mean violin, a really F5wicked violin.

Chorus 1

You've got B5four lines on your forehead, And that tells me that you're worried, F5 Ba ba ba ba, E5ba ba ba ba. You've got B5four lines on your forehead, And that tells me that you're worried.

Bridge 1

Cm7 Don't shoot my Em7dog, D don't shoot my Cdog. I said Bm7please don't shoot my Em7dog. D Don't shoot my Cdog.Bm7

Interlude

  Em7
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|--0--0--2-0--3-0--5-6-7--| (x2)

Verse 3

His Em7wife is laying face down, in the Bm7pool upon the porch, He Em7spied me through his Bm7blindness, As I Em7spied her with my Bm7torch. His Em7skin goes tight around his face, as he Bm7smiles his blinding smile. Em7 Points over to a dozen wives, Bm7 Laying in a pile, Em7laying in a pile... F5piled high.

Chorus 2

You've got B5four lines on your forehead, And that tells me that you're worried, F5 Ba ba ba ba, E5ba ba ba ba. You've got B5four lines on your forehead, And that tells me that you're worried, F5 Ba ba ba ba, E5ba ba ba ba.

Break

Cm Aah, Aaah,Cm aah, Aaah. Cm Aah, Aaah,Cm aah, Aaah. A Oh...

Chorus 3

You've got B5four lines on your forehead, And that tells me that you're worried, F5 Ba ba ba ba, E5ba ba ba ba. You've got B5four lines on your forehead, And that tells me that you're worried.

Bridge 2

Cm7 Don't shoot my Em7dog, D don't shoot my Cdog. I said Bm7please don't shoot my Em7dog. D Don't shoot my Cdog.Bm7 You've got Em7four lines on your Dforehead, And that Ctells me that you're worried 'bout Bm7something someone said. You've got Em7four lines on your Dforehead, And that Ctells me that you're worried 'bout Bm7something someone said. And Em7OK... no Dpeace of mind; don't you Cbe afraid.Bm7 And Em7OK... no Dpeace of mind; don't you Cbe afraid.Bm7 And Em7OK... no Dpeace of mind; don't you Cbe afraid.Bm7 Don't shoot my...

Coda

Em7 Dog,C don't shoot my Ddog. I said Fplease don't shoot my Em7dog, C Don't shoot my Cdog, Foh. Don't Em7shoot, don't Cshoot, don't Dshoot, I said Fplease don't shoot my Em7dog. Don't Em7shoot, don't Cshoot, don't Dshoot, I said Fplease don't shoot my Em7dog. Em7 Dog, dog, Cdog, dog, Ddog, dog, Fdog, dog. Em7 Dog, dog, Cdog, dog, Ddog, dog, Fdog, dog.

Outro

Em7 C D F

Fad

CHORD DIAGRAMS:

Em7 Bm7 F5 B5 E5 Cm7

EADGBE EADGBE EADGBE EADGBE EADGBE EADGBE

 x79787 797777 133xxx x244xx 022xxx x35343

D C Cm A C F


All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.