gDAE1Drums Intro=1204424444444444443433Bass Intro252325244476Bass Intro96967555323Bass Intro32026133Bass Intro232527325Bass Intro232528769Bass Intro6975995510331111443312325Verse2325213769Verse6967514532Verse3320215133Verse23252160Pre-Chorus01117333322221811Pre-Chorus1144331933333333200011213333222222Pre-Chorus111132332Chorus5232522476Chorus969675255323Chorus320226133Chorus2325227325Chorus2325228769Chorus6975929Chorus530Chorus5331Chorus313211Chorus443333325Verse2325234769Verse6967535532Verse3320236133Verse23252370Pre-Chorus01138333322223911Pre-Chorus1144334033333333410011423333222243Pre-Chorus111134455Bridge554444453333222246111111004755Bridge554444483333222249111111005055Bridge554444513333222252111111005332Chorus5232525476Chorus969675555323Chorus320256133Chorus2325257325Chorus2325258769Chorus6975959Chorus560Chorus5361Chorus3162163