1=89LMTHMTHTLMTHMTHTHFTLTLMTBDABDHFTLTLMTABDBDfHxCLCHC442BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC3BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC4BGxCABDBDABDBDfHxCLCBDABD5ABDBDASESABDBDABDBDfHxCLCHC6BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC7BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC8BGxCABDBDABDBDfHxCLCBDABD9ESASBDABDxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH10fHxHfHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxHfHfHxHfHfHxHfHfH11xHfHfHBDASABDESxHBDESABDASfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH12fHxHfHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxHfHfHHTxHHTfHLTfHxHfHfH13xHfHESASBDABDfHESASBDABDxHBDABDxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH14fHCC2xHCC1fHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxHfHfHxHfHfHxHfHfH15xHfHfHBDASABDESxHBDESABDASfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH16fHxHfHfHxHABDBDfHBDABDfHxHBDABDfHfHxHHTHTLMTfHfHxHfHHTfHLMT17xHLTfHfHxHESBDABDASBDABDfHASESfHBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD18HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT19LTLMTHMTBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD20HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT21LTLMTHMTBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD22HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT23LTLMTHMTBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD24HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT25LTLMTHMTLMTHMTHTLMTHMTHTHFTLTLMTBDABDHFTLTLMTABDBD26fHxCLCHCBGxCABDBDABDBD27fHxCLCHCBGxCABDBDABDBD28fHxCLCHCBGxCABDBDABDBD29fHxCLCBDABDABDBDASESABDBDABDBD30fHxCLCHCBGxCABDBDABDBD31fHxCLCHCBGxCABDBDABDBD32fHxCLCHCBGxCABDBDABDBD33fHxCLCBDABDESASBDABDxHfHfH34xHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxH35fHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHBDASABDESxHBDESABDASfHfHxHfHfH36xHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxH37fHfHHTxHHTfHLTfHxHfHfHxHfHESASBDABDfHESASBDABDxHBDABDxHfHfH38xHfHfHxHfHfHxHfHfHCC2xHCC1fHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxH39fHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHBDASABDESxHBDESABDASfHfHxHfHfH40xHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHABDBDfHBDABDfHxHBDABD41fHfHxHHTHTLMTfHfHxHfHHTfHLMTxHLTfHfHxHESBDABDASBDABDfHASESfHBDABD42BDABDCC1ESASABDBDABDBDHMTLMTLTABDBD43ABDBDLTLMTHMTLFTLFTLTLMTHMTBDABD44BDABDCC1ESASABDBDABDBDHMTLMTLTABDBD45ABDBDLTLMTHMTLFTLFTLTLMTHMTBDABD46BDABDCC1ESASABDBDABDBDHMTLMTLTABDBD47ABDBDLTLMTHMTLFTLFTLTLMTHMTBDABD48BDABDCC1ESASABDBDABDBDHMTLMTLTABDBD49ABDBDLTLMTHMTLFTLFTLTLMTHMT50LMTHMTHTLMTHMTHTHFTLTLMTBDABDHFTLTLMTABDBDfHxCLCHC51BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC52BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC53BGxCABDBDABDBDfHxCLCBDABD54ABDBDASESABDBDABDBDfHxCLCHC55BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC56BGxCABDBDABDBDfHxCLCHC57BGxCABDBDABDBDfHxCLCBDABD58ESASBDABDxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH59fHxHfHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxHfHfHxHfHfHxHfHfH60xHfHfHBDASABDESxHBDESABDASfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH61fHxHfHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxHfHfHHTxHHTfHLTfHxHfHfH62xHfHESASBDABDfHESASBDABDxHBDABDxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH63fHCC2xHCC1fHfHABDBDxHABDBDfHfHABDBDxHfHfHxHfHfHxHfHfH64xHfHfHBDASABDESxHBDESABDASfHfHxHfHfHxHfHfHxHfHfHxHfH65fHxHfHfHxHABDBDfHBDABDfHxHBDABDfHfHxHHTHTLMTfHfHxHfHHTfHLMT66xHLTfHfHxHESBDABDASBDABDfHASESfHBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD67HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT68LTLMTHMTBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD69HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT70LTLMTHMTBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD71HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT72LTLMTHMTBDABDBDABDCC1ESASABDBDABDBD73HMTLMTLTABDBDABDBDLTLMTHMTLFTLFT74LTLMTHMT