1Intro=160xHBDxHxHSxHxHBDxHxHScCxH442xHBDxHxHSxHxHBDxHxHScCxH3xHBDxHxHScCxHxHBDxHxHScCxH4Verse 1 & 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHoHSoHoHBDoHSSSS10cCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH11cCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHoHSoHoHBDoHSSSS18cCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19cCBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH20BridgeRCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC21RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC22cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC23cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC24RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC25RCBDRCRCSRCRCBDRCSSSS26Chorus - 1cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC27cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC28cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC29cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC30RCBDRCSRCBDRCS31RCBDRCSRCBDRCS32RCBDRCSRCBDRCS33RCBDRCSRCBDRCS34RCBDRCSRCBDRCS35RCBDRCSRCBDRCS36cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC37cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC38Chorus - 2RCBDRCSRCBDRCS39RCBDRCSRCBDRCS40RCBDRCSRCBDRCS41RCBDRCSRCBDRCS42RCBDRCSRCBDRCS43RCBDRCSRCBDRCS44cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC45cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC46cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC47cCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC48Intro - EndxHBDxHxHSxHxHBDxHxHScCxH49xHBDxHxHSxHxHBDxHxHScCxH50xHBDxHxHScCxHxHBDxHxHScCxH511xHBDxHxHScCxHxHBDxHxHScCxH522xHBDxHxHScC