1Intro=100BDfHLTfHHFTfHLFTBDfHLTfHHFTfHLFT44332BDfHLTfHHFTfHLFTBDfHLTfHHFTfHLFT333fHLFTBD4A_1BDfHSBDBDfHSfHSBD5BDfHSBDBDSfHSfHSBD6BDfHSBDBDfHSfHSBD7BDfHSBDBDfHSfHSBDfHS8BDfHSBDBDfHSfHSBD9BDfHSBDBDfHSfHSBDfHS10BDfHSBDBDfHSfHSBD11BDfHSBDBDfHSfHSBDfHS12A_2BDfHSBDBDfHSfHSBD13BDfHSBDBDSfHSfHSBD14BDfHSBDBDfHSfHSBD15BDfHSBDBDfHSfHSfHSBD16BDfHSBDBDfHSfHSBD17BDfHSBDBDfHSfHSBDfHS18BDfHSBDBDfHSfHSBD19BDfHSBDBDrbfHSrbfHSBDrbfHS20BBDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD21BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSfHSrbfHSBDfHS22BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD23BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBDfHS24BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD25BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbSfHSrbfHSBDfHS26BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD27BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSfHSrbfHSBDfHS28BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD29BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD30A1BDfHSBDBDfHSfHSBD31BDfHSBDBDfHSfHSfHSBDS32BDfHSBDBDfHSfHSBD33BDfHSBDBDfHSfHSBDS34BDfHSBDBDfHSfHSBD35BDfHSBDBDSfHSfHSBD36BDfHSBDBDfHSfHSBD37BDfHSBDBDrbfHSrbfHSBDrbS38BBDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD39BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBDS40BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD41BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSSrbfHSBDS42BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD43BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD44BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD45BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSSrbfHSBDS46BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSrbfHSBD47BDrbrbrbfHSBDrbfHSBDrbfHSSrbfHSBDS48A2BDfHSBDBDfHSfHSBD49BDfHSBDBDfHSfHSBDS50BDfHSBDBDfHSfHSBD51BDfHSBDBDfHSfHSBD52BDfHSBDBDfHSfHSBD53BDfHSBDBDfHSfHSBDS54BDfHSBDBDfHSfHSBD55BDfHSBDBDfHSfHSBDS56BDfHSBDBDfHSfHSBD57BDfHSBDBDfHSfHSBD58BDfHSBDBDfHSSfHSBDS59BDfHSSfHSRCfHSBD