1=132xHESASBDBDxHxHESASxHxHBDBDxHESASxHESASxH442xHESASBDBDxHESASxHESASxHESASBDBDxHBDBDxHESASxHESASxHESASBDBD3Verse 1CCxHBDSCBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH4xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH5xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH6xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH7xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH8xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH9xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH10xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH11xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH12xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH13xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH14xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH15xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH16xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH17xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH18xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH19Verse 2xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH20xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH21xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH22xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH23xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH24xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH25xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH26xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH27xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH28xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH29xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH30xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH31xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH32xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH33xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH34xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH35xHESASBDBDxHxHESASxHxHBDBDxHESASxHESASxH36xHESASBDBDxHESASxHESASxHESASBDBDxHBDBDxHESASxHESASxHESASBDBD37Chorus 1RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC38RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC39RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC40RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD41RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC42RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC43RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC44RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD45RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC46RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC47RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC48RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD49RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC50RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC51RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC52RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD53Verse 3CCxHBDSCBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH54xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH55xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH56xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH57xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH58xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH59xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH60xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH61xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH62xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH63xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH64xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH65xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH66xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH67xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH68xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH69Verse 4xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH70xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH71xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH72xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH73xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH74xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH75xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH76xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH77xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH78xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH79xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH80xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH81xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH82xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH83xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH84xHBDBDxHASESxHxHBDxHBDBDxHASESxHBDxH85xHESASBDBDxHxHESASxHxHBDBDxHESASxHESASxH86xHESASBDBDxHESASxHESASxHESASBDBDxHBDBDxHESASxHESASxHESASBDBD87Chorus 2RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC88RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC89RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC90RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD91RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC92RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC93RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC94RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD95RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC96RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC97RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC98RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD99RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC100RCBDRCRCASRCBDRCBDRCBDRCASRC101RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC102RCBDRCRCASRCBDRCBDRCRCASRCBD103OutroCCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH104xHBDxHxHASxHBDxHBDxHxHASxHBD105xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH106xHBDxHxHASxHBDxHBDxHBDxHASxH107xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH108xHBDxHxHASxHBDxHBDxHxHASxHBD109xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH1104xxHBDxHxHASxHBDxHBDxHBDxHASxH111CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH112xHBDxHxHASxHBDxHBDxHxHASxHBD113xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH114xHBDxHxHASxHBDxHBDxHBDxHASxH115CCBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH116xHBDxHxHASxHBDxHBDxHxHASxHBD