eBGDAE1=18544222034567891111910Intro22022022022022022011220331331331331331331331122202202202202202201322033133133133133133133114220220220220220220152203313313313313313313311622022022022022022017775886997Fin intro1010818Riff A7757757719577555752077577577215775557522775775772357755575Harm.2477577577256xHarmonique777Fin riff A77726VerseXX5XX5XX275XX5XX7X28XX5XX5XX295XX5XX7X30XX5XX5XX315XX5XX0.437X320023332323534XX5XX5XX355XX5XX7X36XX5XX5XX375XX5XX7X38XX5XX5XX395XX5XX7X400023412320.583Fin verse2Harm.Harm.Harm.42775Mute+harmonique 3x77X77X77X77X88643775Mute+harmonique 3x77X77X77X77X88644775Mute+harmonique 3x77X77X77X77X886457758869971010846Riff B7757757747577555754877577577495775335350775775775157755575529¼53Fin riff B1.1512¼54Riff B7757757755577555755677577577575775335358775775775957755575609¼Harm.61Fin riff B1.1512¼6222063121.301264Riff A7757757765577555756677577577675775557568775775776957755575Harm.7077577577716xHarmonique??777Fin riff A77772VerseXX5XX5XX735XX5XX7X74XX5XX5XX755XX5XX7X76XX5XX5XX775XX5XX0.437X780023792323580XX5XX5XX815XX5XX7X82XX5XX5XX835XX5XX7X84XX5XX5XX855XX5XX7X860023872320.583Fin verse2Harm.Harm.Harm.88775Mute+harmonique 3x77X77X77X77X88689775Mute+harmonique 3x77X77X77X77X88690775Mute+harmonique 3x77X77X77X77X886917758869971010892Riff B7757757793577555759477577577955775558596775775779757755575989¼99Fin riff B1.1512¼100Riff B7757757710157755575102775775771035775558510477577577105577555751069¼107Fin riff B1.1512¼1087751091101111121131141152.45116X23X23X21173X23XX3118X23X23X21193X23XX3120X23X23X21213X23XX3122X23X23231237758862.5599710108124XXXXXXXX997XXXXXXXX997125XXXXXXXX997553775126XXXXXXXX997XXXXXXXX997127XXXXXXXX99712121011119128XXXXXXXX997XXXXXXXX997129XXXXXXXX9973.03553775Harm.130Harmonique à voir3579131357Slide A 7 to 07132XXXXXXXX997XXXXXXXX997133XXXXXXXX997553775134XXXXXXXX997XXXXXXXX997135XXXXXXXX99712121011119Harm.136XXXXXXXX997XXXXXXXX997137XXXXXXXX997553775138Harmonique à voir3579Harm.139357Slide A 7 to 07140Riff B7757757714157755575142775775771435775558514477577577145577555751469¼147Fin riff B1.1512¼148Riff B7757757714957755575150775775771515775558515277577577153577555751549¼155Fin riff B1.1512¼1569101010910101015791010109101010158910101091010101599101010910101016091010109101010161910101091010101629101010910101016391010109101010164220165