You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=961162Intro=96535344353314333335333333333353333333333333533333533333311111644444333333336Verse Riff3333353333311111311111333333337444446444443333353333333333333833333533333444446444443333333391111131111133333533333333333331033333533333444446444443333333311111113111113333353333333333333123333353333324333313Bridge333335333333333353333344333333331433333533333311111644444333333331533333533333444446444443333333316111113111113333353333333333333173333353333344444644444333333331811111311111333335333333333333319333335333333333353333333333333203333353333324333321Chorus33333533333333335333334433333333221111131111111111311111333333332333333533333333335333333333333324444446444444444464444433333333251111131111111111311111333333332633333533333333335333333333333327Interlude 153XXXX533153XXXX53312864XXXX645331XXXX31642953XXXX533153XXXX53313064XXXX645331XXXX31643153XXXX533153XXXX53313264XXXX645331XXXX31643353XXXX533153XXXX533134=8064XXXX645331XXXX3135=9553642436Solo 1Rhythm Under Solo 13333353333311111311111443333333337444446444443333353333333333333383333353333311111311111333333333944444644444333335333333333333340333335333334444464444433333333411111131111133333533333333333334233333533333444446444443333333343111113111113333353333333333333443333353333324333345Interlude 2878758787544333346878686878333478787587875333348878688686875333349Solo 2Solo 235356535035356536353565656353333335148484848484848494949494949494945296969696969696961181181181181181181181185311811811811811811811811811full101335413fullfull245533333533333333335333334433333333563333353333331111164444433333333573333353333344444644444333333335811111311111333335333333333333359333335333334444464444433333333601111131111133333533333333333336133333533333333335333333333333362333335333332433336333333533333333335333334433333333641111131111111111311111333333336533333533333333335333333333333366444446444444444464444433333333671111131111111111311111333333336833333533333333335333333333333369333335333333333353333333333333701111131111111111311111333333337133333533333333335333333333333372444446444444444464444433333333731111131111111111311111333333337433333533333333335333333333333375Outro3333353333333333533333333333337633333533333311111644444333333337733333533333333335333333333333378333335333332433337953316453448081111131531 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add commentChange tuning (R)
Get App