1Vers=130intevattmolnärettnetvarmt442långtluftoch3ögatenstillkanstår45injagenerregntesittdroppieskuggan6läser7flegårdarensradagblad8medsnartenär9glassdetminsidagmun10iettåförsandhopp11aleiavblårdeplast1213gårfåbortisandenjagsolenmellantårna14ochå15tänksvalkaermindigkropp16117ljusblåadag18ar19seglarförbi2021Refr.Sommarenär22kort23mestregndeaar24bort25menärnuden26härtaför27digsolen28skinierdag29höskomtenmer30snart31gårdemedvindens32fart33lyssnamig34ensolskin35erkanske36baradagi37382StickSomenmarär39kort40mestregndeaar41bort42menärnuden43härförta44digsolen45skinierdag46höstenkommer47snart48gårdemedvindens49fart50lyssnamig51solskinen52erkanske53baradagi54