1=11244234MTSLFTLFTSHFT5CC2BDoHxHSCC2BDxHxHBDxHSBDxHxHBD6xHBDoHxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxH7xHBDoHxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxH8xHBDxHBDSSLTLTMTMTSMTSSHFTHFT9CC2BDoHxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH10xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD11xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD12xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH13xHBDoHBDxHSCC1BDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD14xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD15xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD16xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH17xHBDxHBDxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxH18xHBDoHBDxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD19xHBDxHBDxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxH20xHBDxHBDSSLTLTMTMTSMTSSHFTHFT21CC2BDoHxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH22xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD23xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD24xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH25xHBDoHBDxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD26xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD27xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD28xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD29xHBDxHBDxHSCC2BDxHoHBDxHSBDxHxH30xHBDxHBDSLFTCC2BDxHoHBDxHSBDxHxH31xHBDxHBDSLFTCC2BDxHoHBDxHSBDxHxH32xHBDxHBDSLFToHBDSSBD3433CC2BDRCSCC2BDRCRCBDRCSRC4434RCBDRCBDRCRCBDRCSRCRCSRCBD35CC2BDSSCC2BDRCRCBDRCSRC36RCBDCC2BDRCRCBDRCSRCCC2SRCBD37CC2BDSLTRCBDCC2BDRCRCBDRCSRC38RCBDCC2BDRCRCBDRCSRCRCSRCBD39CC2SRCBDRCSRCBDRCSRCBDBDRCSRCBD40RCSRCBDBDRCSRCBDRCSRCBDBDRCSBDSSS41CC2BDoHxHSCC2BDxHxHBDxHSBDxHxHBD42xHBDoHxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD43xHBDoHxHSCC2BDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD44xHBDxHBDSSLTLTMTMTSMTSSHFTHFT45CC2BDoHxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH46xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD47xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD48xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxH49xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD50xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD51xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD52xHBDxHBDxHSoHBDxHxHxHBDxHSBDxHxHBD53xHBDxHBDSLFTCC2BDxHoHBDxHSBDxHxH54xHBDxHLFTBDSLFTCC2BDxHoHBDoHSBDoH55xHBDxHLFTBDSLFTCC2BDxHoHBDoHSBDoH56xHBDxHLFTBDSoHBDSSBD3457CC2BDRCSCC2BDRCRCBDRCSRC4458RCBDCC2BDRCRCBDRCSRCRCSRCBD59CC2BDMTHFTCC2BDRCRCBDRCSRC60RCBDCC2BDRCRCBDRCSRCRCSRCBD61CC2BDLTLTMTCC2BDRCRCBDCC2SRC62RCBDCC2BDRCRCBDRCSRCRCSRCBD63CC2SRCBDRCSRCBDRCSRCBDBDRCSRCBD64RCSRCBDBDRCSRCBDRCSRCBDRCSRCBD65CC2SBDRCBDRCSBDRCBDRCSBDRCBDRCSBDRCBD66RCSBDRCBDRCSBDRCBDRCSBDRCBDRCSBDRCS67RCBDBDRCBDBDRCSBDBDRCBDBDRCBDSBDRCBDBDRCSBDBDRCBDBD68RCBDBDCC2SBDBDBDSBDBDBDCC2SBDBDCC2BDBDSSSS69CC2BDRCBDRCSRCBDRCSRCBDBDRCSBDRCS70CC2BDRCBDRCSRCBDRCSRCBDBDRCSBDRCS71CC2BDRCBDRCSRCBDRCSRCBDBDRCSSRCBDBD72CC2SBDBDCC2SBDBDCC2SSSLTLTMT73CC2BDCC2BDxHSCC2BDxHxHBDxHSBDxH(S)74CC2BDCC2BDxHSCC2BDxHxHBDxHSBDxH(S)75CC2BDCC2BDxHSCC2BDxHxHBDxHSBDxH(S)76CC2BDCC2BDxHSCC2BDxHxHBDSBDCC177=8778SCC1BD79SCC1BD80SCC1BDSSSLFTLFT81CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMT82LFTCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMT83LFTCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDLFTBDLFTBD84LFTCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT85CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT86CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT87CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT88CC2BDCC2BDBDCC2SRCLTBDMTLTMTLTBDSSBDMTMTMT89CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT90CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT91CC2BDCC2BDBDRCSRCLTBDRCMTRCBDRCRCSBDMTMT92MTLTCC2BDBDMTLTCC2BDBDMTLTCC2BDBDSSSSLTLTLTLT93CC2BDRCBDRCBDBDCC1SRCLTRCBDSSSSLTLTLT94CC2BDRCBDRCBDBDCC1SRCLTRCBDSBDSSSS95CC2BDRCBDRCBDBDCC1SRCLTRCBDSSSSLTLTLT96CC2BDSCC2BDSCC2BDSSSSLTLTMTCC2BD97=90CC2BDxHBDxH(S)oHBDxHBDxHBDCC2SxH(S)98CC2BDxHBDxH(S)oHBDxHBDxHBDCC2SxH(S)99CC2BDxHBDxH(S)oHBDxHBDxHBDCC2SxH(S)100CC2BDxHBDxH(S)oHBDxHBDxHBDCC2SxH(S)101=92CC2BDxHSBDxH(S)oHBDxHSBDxH(S)xHBDxHSS102=97CC2BDxHSBDxH(S)oHBDxHSBDxH(S)xHBDxHSS103CC2BDxHSBDxH(S)oHBDxHSBDxH(S)xHBDxHSS104CC2BDxHSBDxH(S)oHBDxHSBDxH(S)xHBDxHSS105CC2BDSCC2BDBDRCSSCC2BDRCSBDBDSS106CC2BDSCC2BDBDRCSSCC2BDRCSBDBDSS107CC2BDSCC2BDBDCC2SSCC2BDRCSBDBDSS108CC2SBDBDBDCC2SBDBDBDBDCC2SBDBDBDBDCC2SBDBDBDBDCC2SBDBDSS109=85CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT110CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT111CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT112CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT113=80CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT114=75CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT115=70CC2BDRCBDRCBDCC2SLTMTBDSSBDLFTLFTLFT116=65CC2BDRCBDRCBDCC2SLTLTMTMTHFTHFTLFTLFT117LFT118