Toto - Endless Chords

 

Fm

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X

C

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

Esus4

variations
         
         
         
         
         
2
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
1
2
3
4
4 fr
         
         
         
         
         
3
4
1
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
3
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

Csus4

variations
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
3
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
1
3
4
1
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
4
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
         
         
         
         
         
X
X

C5

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
X
1
2
X
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X

F5

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
         
         
         
         
         
1
1
X
X
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
         
         
         
         
         
X
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X

E5

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
6 fr
         
         
         
         
         
X
X

A5

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Intro

Fm E Cm D

 Fm            E          Cm

D

e|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------| B|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------| G|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------| D|-4-4--4--4-4--4--4--4--4-|-4--4-4--4---4-4-4-|-4h6--2--2--2-2-|-2h4--4-4--4-----| A|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------| E|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
   A           B             C

Fm E

e|--------------| e|------------------| e|--------------------| B|--------------| B|------------------| B|------------7---5---| G|--------------| G|------------------| G|------------6---4---| D|-------2-4--4-| D|------2-4--4--2-4-| D|-------2-4--7---6---| A|----4---------| A|----4-------------| A|----4---------------| E|--------------| E|------------------| E|--------------------|

Verse

use Riffs A,B,C when stated) You better wFmrap yourself arouAnd me It's a Emiracle that you'veA found me Cmcan't fool myself any Dlonger B We're both Fmwilling, young anAd able Let's Eput our cards on the tabAle CmThis feelin's gettin' Dstronger C

E E E D D D

IFm seeE tEheE sEunlit tears in your eyes again Now I reCaliCze C BMaybe it's the right timeA D E Oh, maybe you're the right Esus4one E E Esus4 D Ooh, and now I Gunderstand DYou could've slipped Athrough my Dhands EWell, I just can't Esus4wait anymore There's a Csus4chance we can make it Reach out girl and take it

Chorus

B5Endless are thC5e nightD5s I F5stay with yoE5u B5Endless are the C5dreamsD5 YoF5u made come E5true B5Forever in C5my armsD5 You're the F5reason toE5night our love is Dendless E

Verse

We better Fmget ourselves togethAer EBefore we hit bad Aweather CAnd we can't go any Dfurther B FmWon't you give me some Aaffection EPoint me in the righAt direction CThis storm is blowin' Dharder C

E E E D D D

FmHereE cEomEesE that voice deep inside again And it CsayCs tCo me BThat maybe it's the rightA thinDg E Oh, maybe you're the right onEsus4e E E Esus4 D Ooh, and now I Gunderstand DYou could've slipped Athrough my Dhands EWell, I just can't Esus4wait anymore There's a Csus4chance we can make it We just gotta take it

Chorus

B5Endless are thC5e nightD5s I F5stay with yoE5u B5Endless are the C5dreamsD5 YoF5u made come E5true B5Forever in C5my armsD5
You're the F5reason toE5night our love is Dendless E
                    ¾ bar
e|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
B|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
G|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
D|--4--|-6--2-|-----|--6--|--4--|-----|-----|
A|-----|------|--4--|-----|-----|--6--|-----|
E|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|

Chorus

Key Change) C5Endless are theE5 nightsE5 I A5stay with yoF5u C5Endless are the dE5reams E5 YoA5u made come F5true B5Forever in C5my armsD5

F5 E5 C5 E5

E5You'A5re tF5he reason tonight our love is endless C5Endless are theE5 nightsE5 I A5stay with yoF5u C5Endless are the dE5reams E5 YoA5u made come F5true B5Forever in C5my armsD5

F5 E5 C5 E5

E5You'A5re the reason tonight our love is endless TF5onight our love is C5endlE5ess E5 A5 F5Tonight our love isC5 endE5lessE5 A5 F5 Fade Out . . .

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.