eBGDAE1=1534423456789101112131415161718Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX19D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX20Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX21E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX22Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX23D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX24G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX25B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX26Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX27D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX28Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX29E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX30Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX31D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX32G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX33B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX34E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX35G#m4446XXXX44464446XXXX4446XXXX36F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX37B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX38E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX39G#m4446XXXX44464446XXXX4446XXXX40F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX41B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX42Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX43D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX44Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX45E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX46Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX47D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX48G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX49B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX50E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX51G#m4446XXXX44464446XXXX4446XXXX52F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX53B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX54E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX55G#m4446XXXX44464446XXXX4446XXXX56F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX57B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX58Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX59D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX60Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX61E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX62Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX63D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX64G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX65B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX66E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX67C#m4566XXXX45664566XXXX4566XXXX68F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX69B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX70E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX71C#m4566XXXX45664566XXXX4566XXXX72F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX7302222XXXXX0222202222XXXXX02222XXXXX74E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX75Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX76D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX77Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX78E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX79Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX80D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX81G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX82B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX83Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX84D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX85Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX86E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX87Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX88D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX89G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX90B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX91E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX92G#m4446XXXX44464446XXXX4446XXXX93F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX94B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX95E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX96G#m4446XXXX44464446XXXX4446XXXX97F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX98B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX99Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX100D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX101Bm72324XXXX23242324XXXX2324XXXX102E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX103Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX104D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX105G3300XXXX33003300XXXX3300XXXX106B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX107E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX108C#m4566XXXX45664566XXXX4566XXXX109F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX110B72021XXXX20212021XXXX2021XXXX111E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX112C#m4566XXXX45664566XXXX4566XXXX113F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX11402222XXXXX0222202222XXXXX02222XXXXX115E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX1160012XXXX00120012XXXX0012XXXX117F#m2224XXXX22242224XXXX2224XXXX11802222XXXXX0222202222XXXXX02222XXXXX119E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX1200012XXXX00120012XXXX0012XXXX121Am0122XXXX01220122XXXX0122XXXX122D72120XXXX21202120XXXX2120XXXX123E0012XXXX00120012XXXX0012XXXX1240012XXXX00120012XXXX0012XXXX1250012XXXX00120012XXXX0012XXXX1260012