1UvodVladimir Veliki hallowed@ptt.yu=149oHBDfHfHfHfHfHfHxHfHfHfHfHfHoHBD442oHBDfHfHfHfHfHfHoHBDfHfHfHfHfHfH3oHBDfHfHfHfHfHfHxHfHfHfHfHfHoHBD4oHBDfHfHfHfHfHfHoHBDfHfHfHfHfHfH5oHBDfHfHoHBDfHfHoHBDfHfHoHBDfHfH6oHBDfHfHoHBDfHfHoHBDfHfHoHBDfHfH7oHBD(oH)(oH)(oH)BD(oH)(oH)(oH)(oH)BD(oH)(oH)(oH)(oH)BD(oH)(oH)8oHBD(oH)(oH)(oH)BD(oH)(oH)(oH)SSBDLTLTFTLT9Uvodni rifCC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)10oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD11CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)12oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD13CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)14oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD15CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)16oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)SS17Strofa ICC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH18xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH19xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH21xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH23xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH24xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSS25PredrefrenCC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH27BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH29CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH30xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH31oHBDoHSBDoHBDoHSoH32oHBDBDoHSBDoHBDoHSSS33RifCC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)34oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD35CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)36oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD37CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)38oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD39CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)40oHBD(oH)oHS(oH)oHBDSSLTFT41Strofa IICC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH42xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH43xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH45BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH47xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH48xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSS49PredrefrenCC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH50xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH51BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH52xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH53CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH54xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH55oHBDoHSBDoHBDoHSoH56SSSBDoHSBDoHSSBDoHSBDoHSSS57RefrenCC1BDRCSRCBDRCSRC58BDRCSRCBDRCSRCBD59CC1BDRCSRCBDRCSRC60BDRCSRCBDRCSRCBD61CC1BDRCSRCBDRCSRC62BDRCSRCBDRCSRCBD63CC1BDRCSRCBDRCSRC64BDRCSRCBDRCSSS65CC1BDRCSRCBDRCSRC66BDRCSRCBDRCSRCBD67CC1BDRCSRCBDRCSRC68BDRCSRCBDRCSRCBD69CC1BDRCSRCBDRCSRC70BDRCSRCBDRCSRCBD71CC1BDRCSRCBDRCSRC72BDRCSRCBDRCSSS73RifCC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)74oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD75CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)76oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD77CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)78oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)BD79CC1BD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)oHS(oH)80oHBD(oH)oHS(oH)oHBD(oH)SS81Strofa IIICC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH82xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH83xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH84xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH85xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH86xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH87xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH88xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSS89PredrefrenCC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH90xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH91BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH92xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH93CC1BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH94xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH95oHBDoHSBDoHBDoHSoH96oHBDBDoHSBDoHSSoHSSS97RefrenCC1BDRCSRCBDRCSRC98BDRCSRCBDRCSRCBD99CC1BDRCSRCBDRCSRC100BDRCSRCBDRCSRCBD101CC1BDRCSRCBDRCSRC102BDRCSRCBDRCSRCBD103CC1BDRCSRCBDRCSRC104BDRCSRCBDRCSSS105CC1BDRCSRCBDRCSRC106BDRCSRCBDRCSRCBD107CC1BDRCSRCBDRCSRC108BDRCSRCBDRCSRCBD109CC1BDRCSRCBDRCSRC110BDRCSRCBDRCSRCBD111CC1BDRCSRCBDRCSRC112BDRCSRCCC1BDCC2BDCC1BD3113SoloCC1BDRCSRCBDRCSRC114BDRCSRCBDRCSRCBD115CC1BDRCSRCBDRCSRC116BDRCSRCBDRCSRCBD117CC1BDRCSRCBDRCSRC118BDRCSRCBDRCSRCBD119CC1BDRCSRCBDRCSRC120BDRCSRCBDRCSLTLT121Refren (kraj)CC1BDRCSRCBDRCSRC122BDRCSRCBDRCSRCBD123CC1BDRCSRCBDRCSRC124BDRCSRCBDRCSRCBD125CC1BDRCSRCBDRCSRC126BDRCSRCBDRCSRCBD127CC1BDRCSRCBDRCSRC128=140BDRCSRCCC2BDCC2BDCC2BD3129=135CC2BDCC2BDCC2BDCC1BD3130131