1Intro I=72CCBDxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH442xHBDxHxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH3CCBDxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH4xHBDxHxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH5CCBDxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH6xHBDxHxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH7Intro IICCBDxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH8xHBDxHxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH9CCBDxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHoHSfH10CCBDxHxHBDoHSfHxHxHBDxHBDxHxHxHBDoHSfHSSSS11CCBDRC2RC2BDRC2SRC2RC2RC2BDRC2SCCBDRC2CCBDRC2SRC2LMTLTLMTLT12CCBDRC2RC2BDRC2SRC2RC2RC2BDRC2SCCBDRC2CCBDRC2LTLMTLTLMTLTLMT13Intro III=144CCBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH14oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH15oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH16oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH17oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH18oHBDoHoHSoHoHBDoHSoHBDoH19Verse ICCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH20xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH21xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH22xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH23xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH24xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH25xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH26xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHLMTLMT27CCBDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC128RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC129RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC130RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1S31CCBDoHoHoHBDoHSoHoHoHBD32oHBDoHoHBDoHoHSoHoHoH33oHBDoHoHoHBDoHSoHoHoHBD34oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSSoHS35Chorus ICCBDoHSoHBDfHBDBDxHSoHBD36fHoHBDfHoHBDfHCCBD3437CCBDoHSfHoHBDfHBDBDxHSoHBD4438fHoHBDfHoHBDfHoHHMTLMTLTLMTLTLMTLTFT39CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH40xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH41xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH42xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH43xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH44xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH45xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH46xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHLMTLMT47Verse IICCBDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC148RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC149RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC150RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1S51CCBDoHoHoHBDoHSoHoHoHBD52oHBDoHoHBDoHoHSoHoHoH53oHBDoHoHoHBDoHSoHoHoHBD54oHBDoHoHSoHoHBDoHHMToHLMToHLT55Chorus IICCBDoHSoHBDfHBDBDxHSoHBD56fHoHBDfHoHBDfHCCBD3457CCBDoHSfHoHBDfHBDBDxHSoHBD4458fHoHBDfHoHBDfHoHHMTLMTLTLMTLTLMTLTFT59CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH60xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH61xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH62xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHLMTLMT63CCBDoHSoHBDfHBDBDxHSoHBD64fHoHBDfHoHBDfHCCBD3465CCBDoHSfHoHBDfHBDBDxHSoHBD4466fHoHBDfHoHBDfHoHBDfHS67oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHBDoH68oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoH69oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHBDoH70oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoH71Guitar SolooHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHBDoH72oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoH73oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHBDoH74oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoH75oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHBDoH76oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoH77oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHBDoH78oHBDoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHfH79xHBDxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxH80xHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHxHSCxHxHxH81fHfHfHfH82fHLMTLTLMTLTfHLMTLTLMTLTfHLMTLTLMTLTCCBD83Verse IIICCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH84xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH85xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH86xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH87xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH88xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH89xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH90xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHLMTLMT91CCBDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC192RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC193RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1SRC194RC1BDRC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BDRC1S95CCBDoHoHoHBDoHSoHoHoHBD96oHBDoHoHBDoHoHSoHoHoHBD97oHBDoHoHoHBDoHSoHoHoH98oHBDoHLMTLMToHLMToHHMTHMToHHMToHHMToHLMToHLT99CCBDoHSoHBDfHBDBDxHSoHBD100fHoHBDfHoHBDfHCCBD34101CCBDoHSfHoHBDfHBDBDxHSoHBD44102fHoHBDfHoHBDfHoHHMTLMTLTLMTLTLMTLTFT103OutroCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH104xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH105xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH106xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH107xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH108xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH109xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH110xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH111xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH112xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH113xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH114xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH115xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH116xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH117xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH118xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHxH119xHS120121122123124125126127128129