eBGDAE1=156442intro345678910slokaho-2lin-2ky2no-0sil0vždyc-112ky2na-0ru-0by012mys-2lel2si,2že2je0to013znám-2ka2pun-0ku014ko-2hou-22hnát0si015za-2pích2do0hu-0by016mys-2lel2si,2že2je0to017znám-2ka2pun-0ku018tep-2lej2rum2pil019i2když2po-2tom2blil020mys-2lel2si,2že2je0to021znám-2ka2pun-0ku022co2ho-2øe-2lo0to023vy-2hu-2lil024mys-2lel2si,2že2je0to025znám-2ka2pun-0ku026refren27a-0le1hol-3ky1øi-028ka-1ly,029že3punk3je1jin-130de031a-0le1hol-3ky1øi-032ka-1ly,033no1to0snad1ne-0134mož-313536373839404142slokapøe-2pl-2nì-2nej2au-0to-0bus0ne043chá-2val2vždyc-2ky2u-0jet044mys-2lel,2že2je0to045znám-2ka2pun-0ku046kyt-2ky2v je-2ho2zah-0ra-0047moh-2ly2vol-22bu-0jet048mys-2lel,2že2je0to049znám-2ka2pun-0ku050uz-2ná-2val2jen2ka-0pe-0ly,0co051ne-2u-2mì-2ly2hrát052mys-2lel,2že2je0to053znám-2ka2pun-0ku054ko-2lem2kr-2ku2no-0sil0u-055mì-2lo-2hmot-2nej2drát056mys-2lel,2že2je0to057znám-2ka2pun-0ku058refren59a-0le1hol-3ky1øi-060ka-1ly,061že3punk3je1jin-162de063a-0le1hol-3ky1øi-064ka-1ly,065no1to0snad1ne-0166mož-3167682469mezihra44707172737475767778798081no2a-2le2kdo2ne-5582bo-4ží4na-4dì-4le-7783ne-2dì-2lej-5me584z pun-4ka4tup-7ce785no2a-2le2kdo2ne-5586bo-4ží4na-4dì-4le-7787kaž-22zbo-5ží5884svý-4ho4kup-7ce78990919293949596979899100101102103104105slokakøi-2vák2no-0si-0la0106vždyc-2ky2na-0ru-0by0107mys-2le-2la,2že2je0to0108znám-2ka2pun-0ku0109rtìn-2ku2si2na-0ná-0še-0la0110rov-2nou2na0zu-0by0111mys-2le-2la,2že2je0to0112znám-2ka2pun-0ku0113smá-2la2se2je-0nom0114smut-2ným2vì-0cem0115mys-2le-2la,2že2je0to0116znám-2ka2pun-0ku0117hrá-2la v2ka-2pe-0le s0118Jar-2dou2Švì-0cem0119mys-2le-2la,2že2je0to0120znám-2ka2pun-0ku0121refrén122a-0le1li-3di1øi-0123ka-1li,0124že3punk3je1jin-1125de0126a-0le1li-3di1øi-0127ka-1li,0128že3punk3je1jin-1129de0130a-0le1li-3di1øi-0131ka-1li,0132že3punk3je1jin-1133de0134a-0le1li-3di1øi-0135ka-1li,0136no1to0snad1ne-01137mož-31138