1Intro=1204423Verse 1xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH18oHBDoHBDfHoHBDoHBDfH19Chorus 1CCBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH20oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH21oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH22oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH23CCBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH24oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH25oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH26oHBDCCSoHoHBDCCSoHCCSoH27oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH28oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH29oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH30oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH31CCBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH32oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH33oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH34oHBDoHoHSoHoHSoHoHS35Verse 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH36xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH38xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH39xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH40xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH41xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH42xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH43xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH46xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH48xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH50oHBDoHBDfHoHBDoHBDfH51Chorus 2CCBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH52oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH53oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH54oHBDoHoHSoHoHBDoHBDCCSoH55oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH56oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH57oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH58oHBDCCSoHoHBDCCSoHCCSoH59oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH60oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH61oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH62oHBDoHoHSoHoHBDoHBDCCSoH63oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH64oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH65oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH66oHSoHBDxHBDoHSoHxHoHxH67BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH69xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH70xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH73xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH74oHBDoHBDfHoHBDoHBDfH75Chorus 3CCBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH76oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH77oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH78oHBDoHoHSoHoHBDoHBDCCSoH79oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH80oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH81oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH82oHBDCCSoHoHBDCCSoHCCSoH83oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH84oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH85oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH86oHBDoHoHSoHoHBDoHBDCCSoH87oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH88oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH89oHBDoHoHSoHoHBDoHoHSoH90oHFTBDoHFTBDoHFTBDoHFTBDoHFTBDCCSBDCCSBDCCSBD91CC9293