You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
dAFCGC1=182442èíòðî3456789101 êóïëåò11121314151617181920212223242526âûõîä2728293031323334ïðèïåâ969696969696969635161316131613161316131613161316133696969696969696963796969696969696963896969696969696963914111411141114111714171417141714401613161316131613161316131613161341161316131613161316131613161316134296969696969696964316131613161316131613161316131613449696969696969696459696969696969696469696969696969696471411141114111411171417141714171448161316131613161316131613161316134916131613161316131613161316131613502 êóïëåò51525354555657P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.581313131313131313591313131313131313P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.601313131313131313611313131313131313P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.621111111111111111631414141414141414P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.641313131313131313651313131313131313666768697071727374ïðèïåâ96969696969696967516131613161316131613161316131613769696969696969696779696969696969696789696969696969696791411141114111411171417141714171480161316131613161316131613161316138116131613161316131613161316131613829696969696969696831613161316131613161316131613161384969696969696969685969696969696969686969696969696969687141114111411141117141714171417148816131613161316131613161316131613891613161316131613161316131613161390õóê91929394959697989910010110210310410511131214let ring10613121071113121610810916141617let ring11016181111416112113114ïðèïåâ969696969696969611516131613161316131613161316131613116969696969696969611796969696969696961189696969696969696119141114111411141117141714171417141201613161316131613161316131613161312116131613161316131613161316131613122969696969696969612316131613161316131613161316131613124969696969696969612596969696969696961269696969696969696127141114111411141117141714171417141281613161316131613161316131613161312916131613161316131613161316131613130êîíöîâêà1311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add comment108 Add comment109 Add comment110 Add comment111 Add comment112 Add comment113 Add comment114 Add comment115 Add comment116 Add comment117 Add comment118 Add comment119 Add comment120 Add comment121 Add comment122 Add comment123 Add comment124 Add comment125 Add comment126 Add comment127 Add comment128 Add comment129 Add comment130 Add comment131 Add comment132 Add133 Add comment134 Add comment135 Add comment136 Add comment137 Add comment138 Add comment139 Add comment140 Add comment141 Add comment142 Add comment143 Add comment144 Add comment145 Add comment146 Add comment147 Add comment148 Add149 Add comment150 Add comment151 Add comment152 Add comment153 Add commentTrack can be converted to a standard tuning (R)
Get App