Yasuharu Takanashi Guitar Tabs

Hyouhaku
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Sad Theme [Guitar]
Yasuharu Takanashi
Kokuten (Dark Spot/Naruto Shippuden OST)
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail Theme - 2014
Yasuharu Takanashi
Naruto Shippuden Ost "Yuukimaru's Theme"
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail Main Theme (Nylon)
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Lightning Flame Dragon Roaring
Yasuharu Takanashi
Ochihabune
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail Metal Theme
Yasuharu Takanashi
(V) Despair
Yasuharu Takanashi
Erza Theme
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail Main Theme
Yasuharu Takanashi
Shirohae
Yasuharu Takanashi
Kakuzu
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Released Power v2
Yasuharu Takanashi
Despair
Yasuharu Takanashi
Heaven-Shaking Event
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Tetsuryuu - Kurogane
Yasuharu Takanashi
Night Attack
Yasuharu Takanashi
Natsu No Theme
Yasuharu Takanashi
Kumo to Rouba to Shoujo
Yasuharu Takanashi
Kurogane
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Mystogan No Theme
Yasuharu Takanashi
Naruto - Decision
Yasuharu Takanashi
Saika
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Cobra The Poison Dragon
Yasuharu Takanashi
Nakama
Yasuharu Takanashi
Gekiha
Yasuharu Takanashi
Calm Spell
Yasuharu Takanashi
Charle No Kokuhaku
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Released Power
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Traveler Of The Magic Borders
Yasuharu Takanashi
Dragon Slayer
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail S2 - Main Theme
Yasuharu Takanashi
Lightning Speed
Yasuharu Takanashi
Hagane No Hakunetsusen
Yasuharu Takanashi
Violent Fluctuation
Yasuharu Takanashi
Fairy Tail - Shippuu Jinrai
Yasuharu Takanashi
Water Above Cut
Yasuharu Takanashi
Fierce Battle Of Steel
Yasuharu Takanashi
Mirajane No Theme
Yasuharu Takanashi
Burned Down
Yasuharu Takanashi
Fang
Yasuharu Takanashi
Mukade
Yasuharu Takanashi
Kikyou
Yasuharu Takanashi
Happys Theme
Yasuharu Takanashi
Shunjun
Yasuharu Takanashi
Friends
Yasuharu Takanashi