1Intro=84442345VersefHLTFTFTfHFTfHSfHFTLTfHfHFTFTFTfHSfHFTLT6fHfHFTLTFTFTfHSFTfHFTfHFTfHFTFTFTfHSfHFTLT7fHFTfHFTFTfHSfHFTLTfHfHFTLTFTFTfHSfHFTLT8fHfHFTLTFTFTfHSfHFTFTFTfHfHFTLTFTFTfHSoHrb9fHLTFTFTfHFTfHSfHFTLTfHfHFTFTFTfHSfHFTLT10fHfHFTLTFTFTfHSFTfHFTfHFTfHFTFTFTfHSfHFTLT11fHFTfHFTFTfHSfHFTLTfHfHFTLTFTFTfHSfHFTLT12fHfHFTLTFTFTfHSfHFTFTFTfHfHFTLTFTFTfHSoHrb13Pre-ChorusBDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxHBDoHBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxH14BDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxHBDoHBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxH15BDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxHBDoHBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxH16BDCCBDxHxHBDxHoHSSSSSSSS17ChorusBDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD18BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD19BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD20BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDSSSSBDSS21BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD22BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD23BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD24BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDSCCS25InterludefHLTFTFTfHFTfHSfHFTLTfHfHFTFTFTfHSfHFTLT26fHfHFTLTFTFTfHSFTfHFTfHFTfHFTFTFTfHSfHFTLT27fHFTfHFTFTfHSfHFTLTfHfHFTLTFTFTfHSfHFTLT28fHfHFTLTFTFTfHSfHFTFTFTfHfHFTLTFTFTfHSoHrb29VersefHLTFTFTfHFTfHSfHFTLTfHfHFTFTFTfHSfHFTLT30fHfHFTLTFTFTfHSFTfHFTfHFTfHFTFTFTfHSfHFTLT31fHFTfHFTFTfHSfHFTLTfHfHFTLTFTFTfHSfHFTLT32fHfHFTLTFTFTfHSfHFTFTFTfHfHFTLTFTFTfHSoHrb33fHLTFTFTfHFTfHSfHFTLTfHfHFTFTFTfHSfHFTLT34fHfHFTLTFTFTfHSFTfHFTfHFTfHFTFTFTfHSfHFTLT35fHFTfHFTFTfHSfHFTLTfHfHFTLTFTFTfHSfHFTLT36fHfHFTLTFTFTfHSfHFTFTFTfHfHFTLTFTFTfHSoHrb37Pre-ChorusBDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxHBDoHBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxH38BDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxHBDoHBDxHxHBDxHSoHxHBDxHxHoHxHxHBDxH39BDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxHBDoHBDxHxHBDxHSoHBDxHxHBDxH40BDCCBDxHxHBDxHSoHBDxHxHxHBDoHBDxHxHBDxHSoHBDxHSBD41ChorusBDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD42BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD43BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD44BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDSSSSBDSS45BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD46BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD47BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD48BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDSCCSBD49BDCCSSSSSSSSS50BridgeBDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD51BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD52BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD53BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCSBDSSSSSSSSSMTMTLTLT54BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD55BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD56BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD57BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDSCCSSBDS58ChorusLTFTFTLTFTSFToHLTFTFTLTFTSFTS59LTFTFTLTFTSFTSLTFTFTLTFTSFTS60LTFTFTLTFTSFToHLTFTFTLTFTSFTS61LTFTFTLTFTSFTSLTFTFTLToHoHxHoHoHxHoHxH62FTCCFTLTFTSFToHLTFTFTLTFTSFTS63LTFTFTLTFTSFTSLTFTFTLTFTSFTS64LTFToHFTLTFTSFToHLTFTFTLTFTSFTS65LTFTFTLTFTSFTSLTFTFTSBDSSSSSSSS66ChorusBDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD67BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD68BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD69BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDSCCSSSBDSSSSBDSSSSBDSSS70BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD71BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD72BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD73BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDFTLTLTFTLTFTLTFTBDFTLTLTFTLTFTLTFT74BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD75BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD76BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD77BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCSSBDSS78BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD79BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD80BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCBD81BDCCBDCCBDSCCBDCCBDBDCCBDCCBDSCCBDCCSSBDSS82BDCC83