1Intro=9844234HapSpyLTpeoSple,LTgaHFTtherLFT5aBDCC1roundBDoHLisBDtenSoHtoBDouroHbrandBDnewBDoHsoundBDoHIfBDyouSoHwanBDnaoHfeelBD6freeBDoHIfBDoHyouBDwanSoHnaBDfeeloHlikeBDmeBDoHBDoHyeahBDSoHIBDknowoHlateBD7lyBDCC1you'veBDoHbeenBDfeelSoHinBDdownoHButBDit'sBDoHtimeStoBDoHgetBDbackSoHoffBDtheoHcoldBD8coldBDoHgroundBDoHandBDfaceSoHeBDternoHiBDtyBDoHSyeahBDoHBDSo,SifSyouBDwantS9Verse ItoBDCC1livexHaxHbrandBDxHnewSdayxHwithxHallxHofBDxHusxHxHYou'veBDxHgotStaxHgivexHaxH10liBDxHttlexHev'xHryBDxHSdayxHoHtoBDxHallxHofxHusBDxHohSandxHfeedxHmexH11BDfHyeahoHSfHoHBDfHSoHSfHoHS12BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSSMTLT13Verse IIBDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD14BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD15BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSoHBDoHBDS16BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSLTBDHFTLFT17BDCC1xHxHBDxHSxHxHxHBDxHxHxHBDxHSxHxHxH18BDxHxHxHBDxHSxHoHBDxHxHxHBDxHSxHxHxH19BDfHoHSfHoHBDfHSoHSfHoHS20BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSLTHFTLFT21BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD22BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD23BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSoHBDoHBDS24BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSLTBDHFTLFT25ChorusBDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC26BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC27BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCSRCBDRCS28BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSSHFTLFT29BDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC30BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC31BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCSRCBDRCS32BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSLTLTS33BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD34BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD35BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSoHBDoHBDS36BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDCC137Verse IIIBDCC1xHxHBDxHSxHxHxHBDxHxHxHBDxHSxHxHxH38BDxHxHxHBDxHSxHoHBDxHxHxHBDxHSxHxHxH39BDfHoHSfHoHBDfHSoHSfHoHS40BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSLTHFTLFT41BDCC1xHxHBDxHSxHxHxHBDxHxHxHBDxHSxHxHxH42BDxHxHxHBDxHSxHxHxHBDxHxHxHBDxHSxHoH43BDfHoHSfHoHBDfHSoHSfHoHS44BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSLTSHFT45ChorusBDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC46BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC47BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCSRCBDRCS48BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSSSoH49BDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC50BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC51BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCSRCBDRCS52BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSLTLTS53BridgeBDCC1BDoHSoHBDoHBDoHoHBDSoHBDoH54BDoHBDoHBDSoHBDoHoHBDoHSoHBDCC255CC1BDoHBDSoHBDoHoHBDoHSoHBDoH56oHBDoHBDSoHBDoHBDSSSSSSS57BDCC2BDoHSoHBDoHBDoHBDoHBDSoHBDoH58BDoHBDoHBDSoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoH59CC1BDoHBDSoHBDSCoHBDCC1SoHBDCC2BD60BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSLTSLTHFT61ChorusBDCC1BDRCRCSRCBDRCBDRCSRCBDRC62BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC63BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCSRCBDRCS64BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSSHFTLFT65BDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC66BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC67BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCRCBDRCS68BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSHFTSLFT69BDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC70BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC71BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCRCSBDRC72BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHLTHFTLFToH73BDCC1BDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBDRC74BDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBDRC75BDRCBDRCSRCBDRCBDRCSBDRCSRCBDRCS76BDSCC1BDSCC2BDSCC1BDoHSSoHMTLTHFTLFT77BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD78BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHBDoHBDSoHBDoHBD79BDCC1BDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSoHBDoHBDS80BDoHBDoHBDSoHBDoHBDBDoHSBDoHBDSLTBDHFTLFT81BDCC1BDoHBDSoHBDBDoHBDSBDCC1BDCC1BDCC1BDCC182BDCC2BDoHBDSoHBDBDoHBDSBDCC1BDCC1BDCC1BDCC183BDCC2BDoHBDSoHBDBDoHBDSBDSCBDSCBDSCBDSC84BDCC1BDoHBDSoHBDBDoHBDSBDcCBDcCBDcCBDcC85BDCC1