Yoko Ishida & Dai 501 Tougou Sentou Koukuu-Dan With Shizuka Hattori Tabs